Norsk Miljøservice - En enklere hverdag

KOMPOSTLØSNING / SLAMTØRKE

Nyhet - Renseanlegg med miljøvennlig komposteringsløsning

Har du ikke mulighet til tømmebil på hytta, komposter slammet selv!
Kompostløsningen er egnet for hus og fritidsboliger der det ikke er mulig for slambil å nå frem, eller i skjærgården hvor man tidligere var avhengig av slambåt.
Har du tilgang på strøm og vann kan du nå benytte deg av vår unike løsning. Renseanlegget sørger for å rense vannet før utslipp, mens slammet tørkes i den nye slamtørken. Når slammet har tørket, kan det løftes ut og komposteres i en vanlig kompost.

Kompostløsningen kan benyttes sammen med våre anlegg fra 5 til 10 PE

Renseanlegg + kompost = null slamtømming.

Se video med animasjon av løsningen under