Norsk Miljøservice - En enklere hverdag

UVS - Ventilasjon i grunn

Ansatte i Norsk Miljøservice innehar mer enn 22 års erfaring med ventilasjon i grunnen i Norge. Dette sammen med spiss kompetanse sikrer at det alltid blir levert ønsket kvalitet både med hensyn til produkter og løsninger samt at kundene føler seg komfortable med at de får levert den beste kvalitativt den beste løsningen til enhver tid og ikke minst den mest kostnads effektive løsning i tillegg.

Kravet til ventilasjon og luftmengder har økt mye de siste årene og en har stadige utfordringer å finne plass til de store rørene som trenges for å distribuere luftmengdene. Et problem med tradisjonelle ventilasjonsløsninger er at de trenger stor plass innvendig i bygget og kanalføringene må samtidig samkjøres med andre systemer og annen utrustning. Store arealer brukes ofte til kanalføringer og sjakter, og det tar opp arealer som kunne utnyttes bedre. Vi har utviklet systemet med ny kanalserie fra ø200-1000 som er Nordic Poly Mark godkjent, mellomdimensjoner på de store dimensjonene og flere tårnløsninger for å tilpasse oss bedre luftbehovet til hvert enkelt bygg. 

Systemet brukes til inntak/avkast, fordeling av tilluft/avtrekk under bygget, samt rehabilitering av eksisterende bygg i dimensjoner fra ø200-3000.
Systemet egner seg utmerket til skoler, sykehus, industrier, kontorbygninger, boligblokker, parkeringsgarasjer m.m.