Mørelaft

Renseanlegg til hyttefelt

 

Norsk Miljøservice har levert renseanlegg til flere av MøreLaft sine prosjekter på Fjellsætra.