Norsk Miljøservice - En enklere hverdag

Innløpssil/Ristløsninger

Ved større renseanlegg så kan vi også levere innløpssiler eller rister som er hel-automatiske, disse vil da monteres foran renseanlegget og samle sammen uønsket avfall som man ikke ønsker å få inn i renseanlegget.

Tilleggsutstyr her vil være at du monterer en presse etter sil, denne vil da presse ut resterende vann og slampartikler og få ned volumet på uønsket materiale.

Ta kontakt for pristilbud