Uvs header.jpg

UVS - Ventilasjon i grunn

Norsk Miljøservice samarbeider med fabrikker som har produsert ventilasjon i grunnen i flere år og har i tillegg lager i Lier utenfor Drammen på ventilasjon i grunn.
Vi disponerer 4 stk. lastebiler for transport der 2 av bilene er med kraner.


Derfor velger du ventilasjon i grunn fra Norsk Miljøservice AS.


Mer enn 22 års erfaring med kanaler i grunnen
Muliggjør nye byggetekniske løsninger
Bidrar ofte til en forbedret bygningsøkonomi
Sparer plass og kan redusere byggehøyden
Løser mange bygningsmessige problemer
Større frihet for arkitekten
Oppfyller kravene i NS 3420-V for kanaler i grunnen
Fleksibel og slagfast konstruksjon
Tett løsning – kan installeres i områder med høyt grunnvannivå
God varme- og lydisoleringsevne
Bredt og tilpasset produktsortiment
Ny kanalserie ø200-1000 som tilpasses på byggeplass
Flere dimensjoner for å tilpasse luftbehovet(ø200-3000)
Glatt innside med lav friksjonsmotstand
God kjemikaliebestandighet
Mulighet til spesialtilpassede løsninger
Nytt program med takhatter
Inntak og avkast løsninger fra 3200-178000m3/h
Tegnemeny Dak-applikasjon(Revit) Under utvikling.

Hva kan vi bidra med?
Gjennomgang av systemløsninger
Behjelpelig med forprosjektering
Utarbeide tilbud og prosjektpriser
Gjennomgang av prosjekt, beskrivelse, tegning osv
Prosjekt jobbing og oppfølging
Befaringer på byggeplass
Fordeler ved bruk av systemet
Tips og råd, mer enn 22 års erfaring.

Ta kontakt med Asbjørn om ditt neste UVS prosjekt

Asbjørn Ekornåsvåg

e-mail: asbjorn@norskms.no

Hovedkontor
Bakkedamsvegen 24
6230 Sykkylven

Avdeling Lier
Gilhusveien 5a
3426 Gullaug

Meld deg på vårt nyhetsbrev