Biofish

Levering PE-rør til nytt oppdrettsanlegg i Hardanger

Levering av store PE-rør i 12 meters lengde til nytt oppdrettsanlegg i Hardanger