Statnett

Oljeutskiller til Statnetts trafostasjon i Ørsta

På Statnett sin trafostasjon i Ørsta har Norsk Miljøservice stått for montering av oljeutskiller