Syningen Fjellpark

Norsk Miljøservice AS er i full gang med å montere vannforsyning og vannrenseanlegg til Syningen Vann og Avløp AS på Syningen Fjellpark.

Anlegget skal når det er ferdig utbygd levere drikkevann til totalt 400 hytter og dekker behovet til Syningen Sør og Syningen Eiendom med alle fasiliteter som fremtidig fellesanlegg og stølsområde.