Luhr Skole

UVS

HENT bygger ny skole og barnehage for Lørenskog kommune. Dimensjoner fra ø600-2000 er benyttet til inntak og avkast. Ca 100000m3\h med luft blir fordelt over flere aggregater i teknisk rom. Navnet på prosjektet var tidligere Ødegården skole og barnehage, men har fått nytt navn og heter nå Luhr skole og Framtia barnehage.